SiamEast Solutions
Oil & Gas Petro Chemical
LOCTITE     Optionsกาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์ ล็อคไทท์
การยึดติดที่ไร้ขีดจำกัด....เพื่อการออกแบบที่ไม่หยุดยั้ง

การผลิต และงานประกอบ
คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

“การผลิตล่าช้า เพราะเสียเวลานานเพื่อรอกาวเซ็ตตัว”
“ข้อจำกัดในการออกแบบงานประกอบ – กาวชนิดเดียวไม่สามารถใช้ติดวัสดุที่ต่างกันได้”
“สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บกาวหลายชนิด เพื่อประกอบงานแค่แอพลิเคชั่นเดียว”
“เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพงานประกอบที่ผลิตได้อย่างไร”
“ต้องเผชิญกับปัญหา defect ในงานผลิต, ต้องแก้ไขงานประกอบใหม่ หรือต้องทิ้งชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน”
“ปัญหากลิ่นกาวที่ต้องใช้ในงานประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพ”
ล็อคไทท์ขอนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์กาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์

2 สูตรสำหรับงานประกอบกาวล็อคไทท์ไฮบริด 4090 กาวล็อคไทท์ไฮบริด 4080
กาวล็อคไทท์ไฮบริด 4090 – กาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์ ชนิดแห้งเร็ว


— แห้งเร็ว
— ให้การยึดติดที่แข็งแรง
— ติดบนพื้นผิวของวัสดุได้หลากหลายชนิด


คุณสมบัติพิเศษ - เหมาะกับการติดบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายชนิด รวมทั้ง โลหะ, พลาสติก เกือบทุกชนิด และยาง – เปิดโอกาสให้การออกแบบของคุณเป็นจริงได้
-ให้การยึดติดที่รวดเร็ว แม้อยู่ในอุณหภูมิต่ำถึง 5 องศาเซลเซียส
-ลดความ ล่าช้าในกระบวนการผลิต
-ให้การยึดติดที่คงทน - ทนได้ดีต่อความชื้น, อุณหภูมิ (ได้สูงถึง 150 องศา เซลเซียส) และทนต่อสารเคมี
-ให้การยึดติดที่คงทน - ทนได้ต่อการกระแทกและการสั่นสะเทือน
-ฝ้าน้อย – ทำให้ชิ้นงานยังคงความสวยงามได้แม้ติดบนวัสดุ หรือพื้นผิวที่ ทึบแสง

กาวล็อคไทท์ไฮบริด 4080 – กาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์ ชนิดติดแน่น ทนทาน— ทนแรงกระแทก
— ให้การยึดติดที่แข็งแรง
— ติดบนพื้นผิวของวัสดุได้หลากหลายชนิด


คุณสมบัติ
-พัฒนาความแข็งแรง และความเร็วในการยึดติด (เวลาเซ็ทตัวเต็มที่ 24 ชั่วโมง) – ช่วยปรับปรุงปริมาณงานในผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น
-ทนได้ดีเยี่ยมต่อแรงกระแทก - ให้การยึดติดที่คงทน
-ให้การยึดติดที่แข็งแรงเป็นเยี่ยมบนพื้นผิวหลากหลายชนิด และให้แรงยึด สูงแม้ติดบนพื้นผิวพลาสติก – เพิ่มความเป็นไปได้ให้กับการออกแบบ
-ไม่ติดไฟ, ไม่มีสารก่อมะเร็ง, ไม่ก่อให้เกิดการผุกร่อนของชิ้นงาน – เพิ่ม ความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในไลน์ การผลิต
-ให้คุณสมบัติการยืดหยุ่นได้ดี เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีการเคลื่อนไหว

งานซ่อมบำรุง เร่งด่วน
คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ในงานซ่อมบำรุงอยู่หรือเปล่า?
“ท่อมีรูรั่ว ทำให้ต้องหยุดการผลิตไป 1 วัน เพื่อเปลี่ยนท่อใหม่”
“กาวที่ใช้อยู่ไหลย้อยลงมา เวลาใช้ซีลปิดร่องบนที่สูง”
“เคยใช้กาวแห้งเร็วติดยางรองเครื่องจักร แต่ติดแล้วหลุด”
“กาวที่เคยใช้ซ่อมฝาปิดแทงค์ ไม่ทนต่อสารเคมี ทำให้ไอของสารเคมีรั่วซึมออกมา”
“เพิ่มความเชื่อมั่นในงานซ่อมบำรุงได้อย่างไร”
ล็อคไทท์ขอนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์กาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์

2 สูตรสำหรับงานซ่อมบำรุงกาวล็อคไทท์ไฮบริด 4070 – กาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์ ชนิดแห้งเร็วมาก— แห้งตัวเร็วมาก ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที
— ติดบนพื้นผิวของวัสดุได้หลากหลายชนิด
— ให้การยึดติดที่แข็งแรง


คุณสมบัติพิเศษ
-ให้การยึดติดที่รวดเร็วมาก – ลดเวลาการซ่อมบำรุง
-มีความสามารถในการเติมเต็มช่องว่างสูง – เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงอย่างดีเยี่ยม
-ให้การยึดติดที่รวดเร็ว และแข็งแรงบนพื้นผิววัสดุที่หลากหลาย เช่น โลหะ, พลาสติก, ยาง, ไม้, กระดาษ, หนัง – เปิดโอกาสความเป็นไปได้ให้การซ่อมบำรุงได้หลายรูปแบบ
-ผลิตภัณฑ์เป็นสูตรเจลไม่ไหลย้อย จึงให้ปริมาณกาวที่ฉีดออกมาคงที่ในขณะนำไปใช้
-ให้การยึดติดที่คงทน – ทนได้ดีต่อความชื้น, อุณหภูมิ, แสงยูวี และทนต่อสารเคมี – ให้ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงที่เชื่อถือได้อย่างยาวนาน
-สะดวก พร้อมใช้งานด้วยกระบอกฉีด และหัวน็อตเซิลจ่ายกาว

กาวล็อคไทท์ไฮบริด 4060 สีเทา – กาวโครงสร้างไฮบริดอเนกประสงค์ เพื่องานซ่อมบำรุง ชนิดติดแน่น ทนทานภายใน 5 นาที— ติดแน่น ทนทาน
— แห้งตัวเร็ว ภายใน 5 นาที
— ติดบนพื้นผิวของวัสดุได้หลากหลายชนิด


คุณสมบัติ -ให้การยึดติดที่รวดเร็ว แม้อยู่ในที่ที่อุณหภูมิต่ำ – ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
-มีความสามารถในการเติมเต็มช่องว่ำงสูง - เหมาะสำหรับกำรซ่อมบำรุง อย่างดีเยี่ยม
-ให้การยึดติดที่รวดเร็ว บนพื้นผิววัสดุที่หลากหลาย เช่น โลหะ, พลาสติก, ยาง, ไม้, กระดาษ, หนัง – เปิดโอกาสความเป็นไปได้ให้การซ่อมบำรุงได้ หลายรูปแบบ
-สามารถใช้ติดบนพื้นผิวโลหะของเครื่องจักร ลดค่าใช้จ่ายในกำรเปลี่ยนชิ้น ส่วนอุปกรณ์/เครื่องจักรได้
-ทนสารเคมีและโซเวนท์ ได้เป็นอย่างดี – เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการซ่อมบำรุง